Wonen in de grote Duitse steden verliest aan populariteit

Wonen in de grote steden, die veel te bieden hebben op het vlak van werkgelegenheid, infrastructuur, sport, cultuur en winkel aanbod wordt gaandeweg voor velen te duur door het gebrek aan kwalitatief goede huur- en koopwoningen. De trek naar de grote steden lijkt mede om deze reden af te zwakken en aldus schijnt zich een jaren lange trend te keren.

Tot voor enige jaren werd in er in veel Duitse (middel) grote steden en dorpen nog geklaagd over de relatief hoge leegstand en afname van voorzieningen en faciliteiten.

Echter volgens een recente onderzoek van het “Federaal Instituut voor de bouw, stedelijke en ruimtelijke ontwikkelingen” is er ondertussen sprake van een bevolkingstoename in maar liefst 282 van de in totaal 401 gemeenten en of districten die in het onderzoek waren betrokken. Deze ingezette trend zal volgens de onderzoekers aanhouden omdat de omvang van de Duitse bevolking nog verder groeit. Tot het jaar 2035 voorspelt het Federale Instituut een stijging tot rond de 90 miljoen inwoners in Duitsland.

Op zoek naar rust, ruimte en aantrekkelijker prijs-kwaliteit verhoudingen.

Met name gezinnen, koppels boven de 50 jaar en alleenstaanden verlaten de stad omdat het wonen in de steden financieel moeilijker wordt door de immer stijgende prijzen voor het wonen. Daarnaast geven de geënquêteerden te kennen dat de kwaliteit van het wonen in de steden afneemt. Toenemende drukte in het verkeer en het openbaar vervoer, het gebrek aan ruimte (verdichting) en milieu aspecten worden als motieven genoemd om te verkassen naar het (platte) land. De betreffende verhuizers hebben behoefte aan een andere levensstijl waar bij ruimte en rust, natuur en milieu de keuze criteria zijn. Belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de vraag naar woningen zich van de grote steden, naar in eerste instantie de middelgrote en kleine gemeenten in de periferie van de stad en aansluitend naar het platteland, aan het verplaatsen is.

Voor een goed en aantrekkelijk woon- en leefklimaat is een snelle ontwikkeling van een moderne en efficiënte infrastructuur in deze “buiten stedelijke” gebieden cruciaal.

Lokale autoriteiten hebben de verantwoordelijkheid en staan voor keuzes om juiste prioriteiten te stellen voor investeringen in ruimtelijke ordening zoals openbaar vervoer, medische zorg of breedbandnetwerken. Gezien de omvang van dergelijke investeringen zijn deze zonder steun van de staat en federale overheden een zware opgave en moeilijk te realiseren. Aan lokale bestuurders derhalve de uitdaging om innovatieve strategieën te ontwikkelen voor de toekomstige faciliteiten op het vlak van digitalisering, mobiliteit, gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid en toerisme.

Terug naar overzicht
×