Studie over invloed forenzen stromen op de Duitse woningmarkten

Duitsland verandert meer en meer naar een land van forenzen. In veel grote Duitse steden komen bijna twee derde van de werknemers van buiten de stad waarin ze hun dagelijkse werkzaamheden uitvoeren.

Deze ontwikkeling alsmede de daaruit voorvloeiende gevolgen op de woningmarkten zijn recentelijk in een studie “Onbeperkte mobiliteit en de effecten van woon-werkverkeer op de woningmarkten” van de Immobilien groep Quantum gepubliceerd. In het onderzoek zijn de relaties tussen de actuele stedelijke woningnood, de groei van de werkgelegenheid (in het bijzonder in de dienstensector) en de prijsontwikkeling van vastgoed en huurprijzen onderzocht.

Stijgende (stedelijke) woonlasten veroorzaken toenemend woon-werkverkeer.

Afhankelijk van verschillende variabelen zoals inkomen, professionele activiteiten en sectoren van de economie wordt een duidelijk onderscheid waar genomen in de relatieve afstanden van het woon- werkverkeer die werknemers bereid zijn te overbruggen.

Hogere inkomens kunnen het zich (nog) permitteren om in de buitenwijken van de steden te blijven wonen. Een goede combinatie van een carrière, een prettige woonomgeving en een harmonieus gezinsleven heeft bij hen hoge prioriteit en dat kan men zich ook veroorloven.

Lagere inkomens daarentegen ervaren steeds meer de krappe woningmarkt in de steden met de stijgende woonlasten (huren) en verlaten deze steden om zich te vestigen in omliggende regio’s waar lagere huurprijzen en een breder (woning)aanbod beschikbaar is.

Opvallende toename van opleveringen van woningen in de regio’s.

Het Quantum onderzoek toont aan dat in het afgelopen jaar relatief meer woningen zijn opgeleverd in de omliggende regio’s van de grote steden dan in de grote steden.

Het aantal opleveringen van woningen en afgifte van bouwvergunningen is aanzienlijk verhoogd buiten de grote steden. Aldus zijn met de name de regio’s en naburige gemeenten die over goede openbaar vervoer- en Autobahn verbindingen beschikken momenteel erg in trek voor en bij forenzen.

Aanbod van huurwoningen neemt toe in de Landkreisen en biedt aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden.

In omliggende gemeenten en regio’s van de grote steden worden de laatste jaren meer en meer Mehrfamilienhäuser gebouwd en ter verhuur aangeboden. Echter ook in deze suburbanisaties is het aanbod geringer dan de vraag naar passende woonruimte met als effect dat huurprijzen ondertussen in sommige van deze plaatsen harder stijgen dan in de stad (steden).

Het Quantum onderzoek toont aan dat de dynamiek in de woningmarkten met dientengevolge oplopende huurprijzen in de sommige Landkreisen sterk aan het toenemen is.

“De gespannen situatie op de woningmarkten van de Duitse grote steden hebben positieve effecten op hun omliggende regio’s. De in deze regio’s toenemende groei in vraag naar relatief aantrekkelijke woonruimte maakt deze regio’s steeds interessanter voor nationale en internationale beleggers” stelt de heer Dr. André Scharmanski, hoofd research bij Quantum.

Terug naar overzicht
×