Stijging prijzen Duitse Mehrfamilienhäuser en Eigentumswohnungen onverminderd groot in Q2 -2019!

De aanhoudende vraag van beleggers, investeerders en eigen gebruikers naar vastgoed in Duitsland dreef de prijzen in Q2-2019 verder op. Mehrfamilienhäuser en Eigentumswohnungen, zowel in de agglomeraties als op het platteland, zijn opnieuw aanmerkelijk duurder geworden hetgeen blijkt uit de recente publicatie van het Duitse Bureau voor de Statistiek. De prijsstijgingen voor woningen en appartementen in het tweede kwartaal bedroegen 5,2% en waren aldus aanzienlijk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

In de zeven grootste steden (Berlijn, Hamburg, München, Keulen, Frankfurt, Stuttgart en Düsseldorf) stegen de prijzen voor Mehrfamilienhäuser binnen een jaar met 10%, terwijl kopers 8,6% meer moesten betalen voor Eigentumswohnungen. De toename was niet zo sterk in overige Duitse steden met een bevolking van 100.000 inwoners of meer. In deze steden bedroeg de gemiddelde prijsstijging voor beide categorieën woningen gemiddeld 7%.

Eveneens stijgende prijzen buiten de steden.

De boom in de onroerend goed markt is niet alleen zichtbaar in de steden.  Ook in de landelijke dunner bevolkte gebieden overtrof de vraag het aanbod en stegen de prijzen gemiddeld met 4,2%.

Historisch lage rentetarieven, instroom vanuit steden alsmede een goede en robuuste Duitse economie liggen ten grondslag aan de stijgingen. Deze factoren hebben sinds langere tijd een opwaarts effect op de prijzen. Bovendien is het aanbod (te) schaars in vele plaatsen.

Om aan de hoge vraag te kunnen voldoen hebben politiek en bouwsector als doelstelling geformuleerd om jaarlijks 350.000 tot 400.000 woningen in Duitsland te bouwen en op te leveren. Deze doelstelling is echter in 2018 wederom niet gerealiseerd. Vorig jaar werden slechts 285.900 woningen voltooid, hetgeen overigens wel het hoogste bouwvolume sinds 2002 was.

Bouwproductie stagneert.

Nieuwbouw wordt vertraagd door enerzijds een gebrek aan geschikte locaties in de steden en agglomeraties die zijn bestemd voor woningbouw. Anderzijds zijn er onvoldoende ambachtslieden beschikbaar om de uitvoering vorm te geven waarbij er een toevloed aan orders is. Opdrachtgevers tot bouw moeten daarom veelal maanden geduld betrachten vanwege het chronische tekort aan uitvoerende bouw capaciteit.

Vooralsnog zijn er geen indicaties, dat de noodzakelijke vergroting van de productie om het huisvestingstekort te verkleinen, dit jaar zal worden geëffectueerd. Van januari tot juli 2019 daalde het aantal afgegeven bouwvergunningen met 3,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Aldus kan twaalf maanden na de “Huisvestings-top” in het Duitse parlement worden geconcludeerd dat het beloofde offensief om de bouwproductie te versnellen middels o.a. vereenvoudigde regelgeving en verkorting van procedures (nog) niet tot stand is gekomen. Het beloofde offensief van de federale regering, de provincies en de gemeenten heeft derhalve vooralsnog gefaald.

Terug naar overzicht
×