Outlook 2030 van Immowelt. Einde van prijsstijgingen Duitse Eigentumswohnungen nog niet in zicht!

Volgens het gerenommeerde Duitse (online) vastgoed platform Immowelt zijn de prijsstijgingen voor Duitse Eigentumswohnungen nog niet ten einde. In een recent gepubliceerde voorspelling voor het komende decennium voorziet Immowelt verdere prijsstijgingen maar deze zullen bescheidener zijn dan in de afgelopen jaren.

Voor de stad Berlijn worden, richting 2030, prijsverhogingen van 60% voorzien waardoor de actuele gemiddelde prijs van € 3.870,- per m2 kan oplopen naar € 6.190,– per m2. De prijsstijging vindt zijn grondslag in de grote aantrekkingskracht van deze metropool en mede vanwege het relatieve gunstige prijsniveau ten opzichte van steden als München (prognose 2030: € 11.000,– per m2) en Frankfurt (prognose 2030: € 7.080,– per m2).Ter vergelijking de voorziene ontwikkeling voor de steden Hamburg  (prognose 2030: € 6.520,– per m2) en Stuttgart (prognose 2030: € 6.320,– per m2).

In vergelijking tot het jaar 2008 tonen de recente uitkomsten aan dat de stijgende trend afvlakt. In de afgelopen 10 jaren verdubbelden prijzen in sommige steden (München en Berlijn tot 140%).  De afvlakking kan grotendeels worden verklaard door een verzadigingseffect in de markten en de verwachting dat de actuele gunstige rentevoet de komende jaren zal gaan stijgen.

Het onderzoek is gebaseerd op demografische ontwikkelingen, economische factoren alsmede op geschatte prijsindexcijfers voor consumenten bestedingen en bouwkosten. In het onderzoek is met een rente niveau voor bouw financieringen van gemiddeld 3% per jaar gerekend.

Hannover, Neurenberg en Bremen zijn kansrijk.

De grootste prijs sprong van alle onderzochte steden wordt voorzien voor de stad Hannover. Toekomstige kopers van een Eigentumswohunung dienen daar in 2030 62% meer neer te tellen voor een aankoop dan vandaag. Oorzaak van deze voorziene stijging is gelegen in de robuuste conjuncturele en economische situatie ter plaatse waarbij veel vraag is naar werknemers in diverse branches. Gedurende de jaren 2012 tot en met 2017 nam de bevolking in deze regio met 4% per jaar toe, hetgeen bovengemiddeld is

Naast Hannover worden de steden Neurenberg (58%) en Bremen (57%) ook tot 2030 als kansrijk betiteld.

De ontwikkeling van de steden Leipzig en Dresden zal niet zo groot zijn maar voor deze steden wordt eveneens een positieve omwikkeling voorzien. De prijzen van vastgoed in deze voormalig Oost-Duitse steden bevonden zich in 2008 op een relatief laag niveau. Sindsdien is de aantrekkelijkheid van beide steden aanmerkelijk verbeterd. Dientengevolge worden in Leipzig en Dresden prijsstijgingen van 38% tot 40% voorzien waardoor de koopprijzen per m2 in 2030 in Dresden circa € 2.510,–  en in Leipzig circa € 2.920,– zullen gaan bedragen.

Dortmund en Essen zijn achterblijvers.

De prijsstijgingen van het afgelopen decennium zijn niet waarneembaar in de steden Dortmund en Essen. Als oorzaak is met name de in de afgelopen jaren afvlakkende werkgelegenheid in deze steden te noemen. Structurele wijzigingen in industriële activiteiten hadden een afname van arbeidsplaatsen ten gevolge. Ondertussen kentert deze trend enigszins en de bevolking in deze steden in het Ruhrgebiet neemt weer toe.

Het gemiddelde prijsniveau van Eigentumswohnungen in deze steden bedraagt thans circa € 1.400,– per m2. Richting 2030 wordt een gemiddelde prijs van circa € 1.700,– per m2 geprognosticeerd. Deze prijsstijging is ongeveer aan een jaarlijks inflatie van 2%.

Terug naar overzicht
×