Oproep van Duitse grootsteden om volume woningbouw substantieel te vergroten.

De Duitse grootsteden (Deutscher Städtetag) concluderen dat nieuwbouw van 400.000 woningen per jaar noodzakelijk is om aan de groeiende vraag naar woonruimte te kunnen voldoen. De woningnood in de stedelijke gebieden neemt volgens het overleg onaanvaardbare vormen aan.

De recent aangetreden nieuwe Duitse coalitie heeft in haar regeerakkoord een maatregel aangekondigd om het eigen woning bezit onder Duitse gezinnen te stimuleren.

“De stimuleringsmaatregel “Baukindergeld” wordt als een goede aanzet beoordeeld maar naast het stimuleren van het eigen woning bezit zullen er minstens 120.000 sociale woningen per jaar voor verhuur beschikbaar moeten komen”, volgens de Städtetags-Präsident de heer Markus Lewe (CDU), “verder roept hij de lokale en provinciale overheden op om de regelgeving voor nieuwbouw te versoepelen en procedures om bestemmingen te wijzigen te vereenvoudigen om aldus tot meer en snellere woningbouw te komen. Tevens zullen subsidiemaatregelen niet zoals aangekondigd vanaf 2020 moeten worden versoberd. Dat zal een averechts effect op het volume woningbouw tot gevolg gaan krijgen”.

Tot slot zijn de Duitse grootsteden kritisch over het mogelijke effect van de stimuleringsmaatregel “Baukindergeld” want de actuele hoge prijzen van bestaande en nieuw te bouwen woningen in de Duitse grootsteden zullen een onoverkoombare drempel zijn voor vele potentiele kopers en voor hen die een eigen woning ambiëren.

Terug naar overzicht
×