In de maand juli 2018 verdere stagnatie van bouw productie in Duitsland

In tijden van schaarste aan kwalitatief goede en betaalbare (huur) woningen zou de oplossing moeten liggen in een sterke toename van bouw activiteiten. Echter de realiteit in de maand juli 2018 toont voor de 2e achtervolgende maand een lager productie cijfer. Uit een analyse van het Duitse Sociaal Fonds Bouw en Industrie (Soka – Bau) blijkt het (van seizoen invloeden gezuiverde) productie cijfer in juli met 1,4% te zijn afgenomen. In juni 2018 bedroeg de terugval in productie 0,6%.

Met name de afname van het aantal orders in niet-residentiële bouw en civiele techniek zijn veroorzaker van de terugval. Tevens namen het aantal bouwvergunningen in de maand juni sterk af (minus 7,8%).  Met deze afname scoorde de maand juni 2018 uitzonderlijk want in het driemaands gemiddelde steeg het aantal afgegeven bouwvergunningen in het 2e kwartaal nog met 6,5%.

Vooralsnog is het effect van de historisch lage rente minimaal

Feitelijk zou de productie een stimulans moeten krijgen vanuit de historisch lage rente. Voor (bouw) leningen van woningen bedraagt de rente voor een lening met een 10 jaar vaste rente periode minder dan 2%. Daarentegen stijgen de koopprijzen van woningen voortdurend en aldus wordt het effect van de lage rente genivelleerd. Voor een gemiddeld Duits huishouden is het moeilijk zo niet onmogelijke een eigen woning te verwerven en blijft men aangewezen op de krappe huurmarkt.

Wellicht zal de door de overheid aangekondigde maatregel om weer extra afschrijvingen mogelijk te maken voor kopers en beleggers van huur woningen tot nieuwe investeringen leiden.

In de verwerkende industrie ten behoeve van de bouw sector worden investeringen vooralsnog, ondanks het lage rente niveau, uitgesteld vanwege de onzekerheid, die is ontstaan door de handels oorlogen met de USA. De in deze sector zwaar belaste capaciteit en steeds langere levertijden zullen op niet al te lange termijn tot investeringen nopen in productiemiddelen en bedrijfsgebouwen.

Terug naar overzicht
×