Grunderwerbsteuer als bron van inkomsten voor de Duitse Bundesländer bijna verdrievoudigd.

De afzonderlijke Duitse deelstaten profiteren in optima forma van de nog immer voortdurende vastgoed boom in Duitsland. Uit een recent onderzoek blijkt dat de inkomsten uit Grunderwerbsteuer ( = de Duitse overdrachtsbelasting bij vast goed transacties) vanaf het jaar 2010 tot en met 2018 nagenoeg verdrievoudigd is.

Enerzijds werd deze stijging veroorzaakt door de forse verhoging van tarieven van de Grunderwerbsteuer in nagenoeg alle deelstaten vanaf 2010 en anderzijds wordt deze inkomstenstroom voor de Bundesländer positief beïnvloed door de gestegen vastgoed prijzen, die als basis dienen voor de heffing. Ook de veelheid aan transacties legt de deelstaten geen windeieren.

Landelijk bedroeg het tarief van de Grunderwerbsteuer tot 2010 3,5%. Echter toen de deelstaten bevoegdheid kregen om zelf tarieven vast te gaan stellen werden deze in een ras tempo opgeschroefd om zo hun begrotingen qua inkomsten te voeden. Thans bedraagt de Grunderwerbsteuer in nagenoeg alle 16 Duitse deelstaten 6,5 %. Slechts de deelstaten Beieren en Saksen zijn een uitzondering met 3,5%.

Aldus is de Grunderwerbsteuer tot één van de belangrijkste inkomstenbronnen van de deelstaten verworden en in sommige deelstaten bedraagt deze inkomstenstroom meer dan vijf procent van de begroting.

In 2018 bedroeg de belasting opbrengst uit Grunderwerbsteuer in totaliteit 14,1 miljard Euro terwijl alle deelstaten tezamen in 2010 slechts 5,3 miljard Euro toucheerden.

Koplopers qua (absolute) toenames zijn de deelstaten Noord Rijn Westfalen (plus 2,2 miljard Euro), Hessen en Baden-Württemberg (elk een plus van 1,1 miljard Euro), Beieren (plus 0,9 miljard Euro) en Berlijn (plus 0,7 miljard Euro).

Maar ook in, de in economisch opzicht, zwakkere deelstaten stroomde er aanzienlijk meer overdrachtsbelasting in de algemene middelen. Brandenburg (tot 380 procent), Saarland (tot 320 procent), Hessen (tot 290 procent) en Thüringen (tot 250 procent) noteerden forse toenames.

Komt er een verlaging van tarieven vanuit de Bondsraad?

Geen van de 16 deelstaten overweegt een verlaging van tarieven om de kostendruk voor kopers van vastgoed te verlichten. In de Bondsraad gaan echter stemmen op om de tarieven voor aankopen door gezinnen met relatieve lage inkomens en / of jonge gezinnen te reduceren. Aldus wordt de drempel voor huurders van woningen of starters op de woningmarkt lager om tot aanschaf van een eigen huis over te gaan.

Echter vooralsnog zijn het ideeën maar concrete besluiten dienaangaande liggen nog niet in het verschiet.

Terug naar overzicht
×