Einde tekort aan woonruimte in Duitsland nog niet in zicht.

Sterke afname van afgifte bouwvergunningen in Q1 2019.

Volgens het Statistischen Bundesamtes zijn er in de periode januari tot en maart 2019 3% minder bouwvergunningen afgegeven dan in de vergelijkbare periode een jaar daarvoor. Met name de afgifte van bouwvergunningen voor de bouw van Mehrfamilienhäusern liet een sterke terugval zien. Er werd voor 37.650 eenheden gegund hetgeen een afname betekende van maar liefst 4%. Daarentegen werden er iets meer vergunningen (+ 1%  voor in totaal bijna 26.000 eenheden) afgegeven voor de realisatie van Ein- en Zweifamilienhäusern.

Betrokken (branche) organisaties werden om een reactie op deze gegevens gevraagd.

  • “We zijn dringend innovatieve impulsen nodig voor de nieuwbouw van huurwoningen in het bijzonder Mehrfamilienhäusern. Met name het ontbreken van geschikte en voldoende bouw locaties leidt tot stagnering van nieuwe ontwikkelingen. Daartoe zijn ondertussen voorstellen aangekondigd ter verbetering door de Baulandkommission zur Baulandmobilisierung maar deze voorstellen dienen sneller omgezet te worden in een slagvaardig beleid” zo stelt de heer Felix Pakleppa, Chief Executive Officer van de centrale vereniging van Duitse bouwsector (ZDB). “Beleggers baseren hun beslissingen daarnaast op (lange termijn) stabiele randvoorwaarden, zoals een verhoogd niveau van lineaire afschrijvingen op hun investeringen van 2% naar 3%. Tijdelijke oplossingen bieden hen te weinig e perspectief. Voor meer betaalbare huurwoningen dienen er zowel voldoende geschikte (low cost) locaties beschikbaar te komen alsmede dienen overheden een langjarig perspectief (afschrijvingsregime) op de te plegen investeringen te faciliteren.”

 

  • “De gepubliceerde percentages zijn teleurstellend en stemmen tot nadenken en actie,” aldus Dr. Andreas Mattner, Präsident des Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA), Spitzenverband der Immobilienwirtschaft, “Ze tonen een duidelijke en overduidelijke relatie: des te meer regelgeving des te meer gewenste en noodzakelijke groei afvlakt” “We moeten ons inspannen om de afgifte van bouwvergunningen snel naar een hoger niveau te brengen hetgeen mede kan worden geëffectueerd als de doorloop tijden van het aanvraag proces kan worden vereenvoudigd. Dat kan door de invoering van een digitaal aanvraag traject, de invoering van een richtlijn voor standaardisatie en uniformiteit van hoogbouw alsmede door het harmoniseren van 16 verschillende Landes-bouwvoorschriften, ter bevordering van de seriële bouw. Voorstellen dienaangaande liggen al maanden op tafel en politici verspillen hier waardevolle tijd”.

 

  • “We zijn teleurgesteld door de terugloop in afgiften van bouwvergunning in het eerste kwartaal van dit jaar. De goede en ingezette start van de maand januari is helaas gestagneerd en omgeslagen naar een afname. In het bijzonder de afname van bouwvergunningen in het segment Mehrfamilienhäusern is verontrustend en zal bestaande tekorten in dit type huurwoningen in de grote Duitse steden verder doen toenemen. Er zal snel meer bouwproductie op gang moeten komen om de spanning in de huurmarkt te doen verminderen “. Met deze woorden becommentarieerde de Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie de heer Dieter Babiel, de door het Statistischen Bundesamt gepubliceerde gegevens. Tevens is de heer Babiel van mening dat nieuwe investerings beslissingen en uitvoering van plannen worden vertraagd door recent opgelaaide discussies ter zake van mogelijke onteigeningen van huurwoningen en het bevriezen van huurprijzen. Beleggers worden voorzichtiger en over deze thema’s dient snel duidelijkheid te worden verschaft”.
Terug naar overzicht
×