Duitse woning zoekenden leggen hogere prioriteit op aanwezigheid van balkons

In (de hedendaagse) bouw zijn balkons een standaard onderdeel in de ontwikkeling en de realisatie van nieuwbouw woningen. In bestaande woningen daarentegen (met name woningen gebouwd tot de jaren 50 en 60) was de realisatie van een balkon geen vanzelfsprekendheid in de toenmalige bouwplannen. Aldus omvat het bestand van Duitse huur en koopwoningen veel eenheden die niet beschikken over een balkon.

De aanwezigheid van een balkon werd in het verleden eveneens veelal als een secundair zoek criterium beschouwd door woningzoekenden. Thans wordt de aanwezigheid van een balkon als een cruciaal criterium beschouwd door de woningzoekenden en heeft het effect op de hoogte van de waarde van de woning en daaruit voortvloeiende huurwaarde.

Steeds meer huurders en eigenaren van woningen geven een hogere prioriteit aan het huren of kopen van woningen die over balkons beschikken of waar deze alsnog aan toegevoegd kunnen worden.

Om aan de toenemende vraag van deze categorie woningzoekenden te kunnen volden besluiten steeds meer eigenaren en beleggers om alsnog tot aanbouw van balkons over te gaan om het wooncomfort van de gebruikers te verhogen.

De mogelijkheid tot realisatie van balkons in de bestaande bouw is sterk afhankelijk van de structuur van het gebouw. Architectonische aspecten spelen een belangrijke rol en veelal moet voor de realisatie een bouwvergunning worden aangevraagd.

Indien woningen onderdeel zijn van een Vereniging van Eigenaren dienen alle eigenaren met de realisatie in te stemmen en dragen zij in gezamenlijkheid de kosten.

Voor beleggers en verhuurders van huurwoningen is het de moeite waard om te investeren in de aanbouw van balkons. Een balkon verhoogt niet alleen de waarde van de woning aanzienlijk. Ten minste 25% tot maximaal 50% van het gerealiseerde (balkon) oppervlakte kan als verhuurbare oppervlakte worden gerekend hetgeen tot een hogere huurprijs leidt.

De aanbouw van balkons kent verschillende varianten en er wordt veelal inde vorm van houten en / of staal constructies uitgevoerd. De investeringen bedragen circa € 10.000,– per balkon en gezien de vraag naar deze verbeteringen zijn er gaandeweg veel bedrijven actief in deze markt.

Terug naar overzicht
×